Kontakt

Fabrika Etilena

Direktor Gavrilo Knjeginjić,

dipl.ing.mašinstva

Telefon: 013 307 141

E-mail:

etilen@hip-petrohemija.rs