Kontakt

Fabrika Panonijaplast

Adresa: 26213 Crepaja, Beogradska bb
Telefon: 013 671 250
E-mail:
panonijaplast@hip-petrohemija.rs