Kontakt

Fabrika Petroplast

Direktor

Cvijetin Žarkić,
dipl. hemičar
Adresa: 26000 Pančevo, Luka Dunav bb
Telefon: 013 346 011
E-mail:
petroplast@hip-petrohemija.rs