Kontakt

FOV

Direktor

Dragoslav Vuković,
dipl.ing.tehnologije

Telefon: 013 307 119
E-mail:
obradavoda@hip-petrohemija.rs