Kontakt

Laboratorija

Direktor

Branka Mijušković ,
dipl.ing.tehnologije

Telefon: 013 307 097
E-mail:
lab@hip-petrohemija.rs