Kontakt

Korporativni poslovi

Tel : 013 307 179

Fax : 013 343 761

E-mail :

hse@hip-petrohemija.rs