Kontakt

Služba za zaštitu životne sredine

Telefon: 013 307 440

E-mail: hse@hip-petrohemija.rs