Kontakt

HIP-Petrohemija d.o.o. Pančevo;

Spoljnostarčevačka 82
26000 Pančevo
Srbija

Centrala: 013 307 000
Odbor direktora: 013 307 020
Sekretar društva: 013 307 085