Kontakt

HIP-Petrohemija a.d. Pančevo

Spoljnostarčevačka 82
26000 Pančevo
Srbija

Centrala: 013 307 000
Odbor direktora: 013 307 020
Sekretar društva: 013 307 085