Kontakt

Fabrika PEVG

Pomoćnik direktora za održavanje

Drago Škrbić

dipl.ing.mašinstva

Telefon: 013 307 124

E-mail:

pevg@hip-petrohemija.rs

Newsletter

  •  
  •